Panorama City, Bratislava

V roku 2018 sme na predmetnej stavbe pre klienta realizovali zemné a výkopové práce. Po zemných a výkopových prácach sme pokračovali v osádzaní cestných a záhonových obrubníkov, odvodňovacích žľabov a uličných vpustí. K ďalším dôležitým úkonom tejto stavby patrilo osádzanie slepeckej zámkovej dlažby a stabilizácia spevnených plôch. Tieto práce sme vykonávali na ulici Bottová a na príjazdovej ceste ulice Čulenová.

STEIN2, Bratislava

Na tejto predmetnej zákazke sme pre klienta v roku 2018 realizovali zemné a výkopové práce. K ďalším úkonom tejto stavby patrilo osádzanie obrubníkov a zámkovej dlažby v rôznych rozmeroch, osádzanie oddeľovacích dilatačných nerezových obrubníkov a stabilizácia spevnených plôch.

Skybox, Bratislava

Na predmetnej stavbe sme pre klienta v roku 2018 realizovali zemné a výkopové práce. Po týchto prácach sme pokračovali stabilizáciou spevnených plôch a osádzaním cestných obrubníkov a uličných vpustí.

Parkovisko, Röntgenova ulica, Bratislava

Na tejto stavbe sme pre klienta v roku 2017 realizovali zemné a výkopové práce.

ZOO, Bratislava

Na predmetnej zákazke sme pre klienta v roku 2017 realizovali zemné a výkopové práce.

Rodinný dom, Bernolákovo

V roku 2016 sme začali výstavbu podpivničeného, poschodového RD v Bernolákove. Jednalo sa o kompletnú výstavbu RD, ktorá taktiež zahrnovala zateplenie fasády, zemné a výkopové práce, oplotenie, ale aj osadenie obrubníkov a zámkovej dlažby. Celá stavba bola v maximálnej spokojnosti odovzdaná súkromnému investorovi.

Realizácia stavebných prác pre spoločnosti: DELL, Danone, Volkswagen, Eximbanka SR, Cushman & Wakefield, DTZ a ďalšie spoločnosti

Pre spomenutých klientov sme od roku 2012 realizovali rôzne stavebné práce a úpravy, zemné a výkopové práce, zemné izolácie, osádzanie interiérových dlažieb a obkladov, realizácie sadrokartónových stien a stropov, maliarske práce, zdravotechniku, vodoinštalácie, plynoinštalácie, elektroinštalácie, vzduchotechniku, rekuperáciu, klimatizáciu, chladenie, kúrenie, TZB a veľa iných prác.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Alebo sa chcete len niečo opýtať? Neváhajte nás kontaktovať!

Prejsť na kontakt