Vykonávame kompletnú dodávku komunikácií a spevnených plôch v technológiách:

Liate drôtobetóny

Kvalitné prevedenia veľkoplošných rovinatých alebo spádovaných povrchov pre náročné využitie v minimálnych hrúbkach 100mm podľa záťaže budúcej prevádzky.

Asfaltové povrchy

Podkladové konštrukčné vrstvy a úprava akýchkoľvek nespevnených plôch pre budúce kryty chodníkov a komunikácií, návrh nosnej skladby podľa záťaže prevádzky.

Obrubníky

Ohraničujúce obrubníky k vymedzeniu komunikácií a chodníkov sú samozrejmosťou spevnených plôch. Podľa využitia a prevádzky plôch vám prispôsobíme ich výšku, spád a typ obrubníka.

Odvodnenie plôch

Zaistenie vhodného odvodnenia vašich spevnených plôch. Pri daždi vám nezatečie do obytných priestorov a v zimnom období sa z vašej spevnenej plochy nestane klzisko.

Zámkové dlažby

Zaistenie kompletnej dodávky spevnených plôch, pochôdznych i pojazdných. Široký sortiment ponúkaných zámkových dlažieb, spevnenie a odvodnenie vašej blatistej a konštrukčne nevyhovujúcej plochy.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Alebo sa chcete len niečo opýtať? Neváhajte nás kontaktovať!

Prejsť na kontakt